Strona główna

Bezpieczeństwo wodne

Propagujemy zwiększanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wodnego województwa śląskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Park Technologiczny Ekoenergia Woda-Bezpieczeństwo Katowice

Ekoenergia Silesia S.A.

Park przemysłowo-technologiczny Ekoenergia-efektywność

ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Telefon : +48 32 220 80 71

E-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl

Terenowe Centrum Badawcze Goczałkowice Zdrój

O Parku

Ideą Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo jest zrzeszanie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców województwa śląskiego, obejmującego:

  • bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw wody pitnej dla Śląska,
  • bezpieczeństwo ujęć wody pitnej dla Śląska,
  • bezpieczeństwo wody uzdatnionej, przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Śląska,
  • bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Śląska, uwzględniającej bezpieczeństwo dostaw wody pitnej,
  • edukacja ekologiczna mieszkańców Śląska pod kątem zapewnienia ochrony ujęć wody pitnej,
  • edukacja ekologiczna mieszkańców Śląska w celu poprawy świadomości proekologicznej.

Cele projektu

Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego.

Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój

Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo

Nasze cele

Bezpośrednim celem projektu jest wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego. Realizacja projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia RPO, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczyniają się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów.

Bezpieczeństwo ujęć wody pitnej dla Śląska.
Bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw wody pitnej dla Śląska.
Bezpieczeństwo wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Śląska.
Edukacja Ekologiczna mieszkańców Śląska w celu poprawy świadomości proekologicznej.

Z życia parku

Ostatnie wpisy