Strona główna


Bezpieczeństwo wodne

Propagujemy zwiększanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wodnego województwa śląskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

obraz1

Park Technologiczny Ekoenergia Woda-Bezpieczeństwo Katowice

Ekoenergia Silesia S.A.
Park przemysłowo-technologiczny
Ekoenergia-efektywność

ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Telefon : +48 32 220 80 71

E-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl

obraz2

Terenowe Centrum Badawcze Goczałkowice Zdrój


O Parku


Ideą Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo jest zrzeszanie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców województwa śląskiego, obejmującego:
  • bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw wody pitnej dla Śląska,
  • bezpieczeństwo ujęć wody pitnej dla Śląska,
  • bezpieczeństwo wody uzdatnionej, przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Śląska,
  • bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Śląska, uwzględniającej bezpieczeństwo dostaw wody pitnej,
  • edukacja ekologiczna mieszkańców Śląska pod kątem zapewnienia ochrony ujęć wody pitnej,
  • edukacja ekologiczna mieszkańców Śląska w celu poprawy świadomości proekologicznej.

Cele projektu

Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego.

DOŁĄCZ DO PARKUNasze cele


Bezpośrednim celem projektu jest wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego. Realizacja projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia RPO, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczyniają się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów.
kropla

Bezpieczeństwo ujęć wody pitnej dla Śląska.

butelka

Bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw wody pitnej dla Śląska.

klodka

Bezpieczeństwo wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Śląska.

klasa

Edukacja Ekologiczna mieszkańców Śląska w celu poprawy świadomości proekologicznej.

Cookie alert