Utworzenie Parku


Utworzenie Parku

Dofinansowanie z EFRR w procedurze konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji).

Niniejszy projekt został zrealizowany w Województwie Śląskim, na terenie Katowic oraz Goczałkowic-Zdroju, obejmując swym zakresem budynki w poniższych lokalizacjach:
przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach – budynek głównej siedziby Parku Technologicznego,
przy ul. Jeziornej 86 w Goczałkowicach-Zdroju – budynek pełniący funkcję Terenowego Centrum Badawczo-Edukacyjnego Eko-Centrum.

Harmonogram realizajci projektu

Rzeczowa realizacja projektu 2013-2015.
Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji: 2013-06-01.
Termin rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji: 2015-10-05.
Termin finansowego zakończenia inwestycji: 2015-10-05.

Beneficjentem, który zrealizował projekt jest Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna.

Wizualizacje


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Przed rozpoczęciem inwestycji


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

W trakcie


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Cookie alert