Finansowanie


Finansowanie projektu


Łączny koszt projektu: 46 079 039,24 zł brutto
Dofinansowanie z EFRR: 13 822 487,52 zł brutto
Projekt był finansowany z dwóch źródeł tj. ze środków własnych beneficjenta – Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna i EFRR.

Realizacja inwestycji korzystnie wpływa na zagospodarowanie terenu i poprawi atrakcyjność gospodarczą, inwestycyjną i przestrzenną województwa śląskiego. Ma pozytywny wpływ na gospodarkę energetyczną – budynek w Katowicach wyposażony jest min. w instalację fotowoltaiczną, natomiast budynek w Goczałkowicach-Zdroju – w instalację fotowoltaiczną i solarną. Ponadto należy podkreślić, iż przedmiot działalności Parku powstałego w ramach niniejszego projektu jest ściśle związany z ochroną środowiska.

Ideą Parku Technologicznego jest zrzeszenie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców województwa śląskiego. Zagadnienia związane z technologiami procesowania (oczyszczania i separowania) wody i gazów, gromadzenia i uzdatnianie wody wymienione zostały w ramach obszaru technologicznego nr 4 Ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne, wymienionego w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. W ramach działań podejmowanych przez Park bezpieczeństwo dostaw wody rozpatrywane jest wielopłaszczyznowo jako:

Budynki zmodernizowane w ramach projektu przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykorzystują również odnawialne źródła energii (instalacje fotowoltaiczne i instalacja solarna). Budynek usytuowany przy ulicy Żeliwnej 38 w Katowicach jest doskonale skomunikowany. Od autostrady A4 dzieli go ok. 800 m, połączenie to gwarantuje bezpośredni dojazd w kierunkach- Wrocław, Kraków, Bielsko-Biała (zjazd na DK 86), Wisła (zjazd na DK 81), Warszawa (zjazd na DK 86), Cieszyn/Łódź (zjazd na S 1). Budynek usytuowany przy ulicy Jeziornej 86 w Goczałkowicach-Zdroju znajduje się przy Zalewie Goczałkowickim. Od DK 1 (Katowice-Bielsko-Biała) dzieli go ok. 5 km. Z drugiej strony do dróg wojewódzkich nr 939 (kierunek Strumień), 935 (kierunek Żory), 933 (kierunek Jastrzębie-Zdrój) dzieli go ok. 4 km. Można zatem stwierdzić, iż budynek jest dobrze skomunikowanym z głównymi drogami w regionie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Cookie alert