O parku


Informacje podstawowe


Bezpośrednim celem stworzenia Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo było wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między podmiotami działającymi w sektorach MŚP, JST oraz B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego. Powstanie Parku przyczyniło się do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w regionie. Wypracowane przez podmioty zrzeszone w Parku rozwiązania technologiczne dotyczące zagadnień z szeroko pojętej branży wodnej stwarzają szereg możliwości dla potencjalnych klientów oraz mieszkańców województwa śląskiego.
Ideą Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo jest zrzeszanie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców województwa śląskiego, obejmującego:

 • bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw wody pitnej dla Śląska,
 • bezpieczeństwo ujęć wody pitnej dla Śląska,
 • bezpieczeństwo wody uzdatnionej, przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Śląska,
 • bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Śląska, uwzględniającej bezpieczeństwo dostaw wody pitnej,
 • edukacja ekologiczna mieszkańców Śląska pod kątem zapewnienia ochrony ujęć wody pitnej,
 • edukacja ekologiczna mieszkańców Śląska w celu poprawy świadomości proekologicznej.
Oferta Parku została zbudowana z myślą o jak najefektywniejszym wykorzystaniu powstałej infrastruktury do zapewnienia podmiotom będących najemcami Parku najlepszych warunków do rozwoju ich działalności i wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wodnego. Park oferuje:

 • udostępnienie nowoczesnych powierzchni biurowych,
 • dostęp do w pełni wyposażonych, komfortowych sal konferencyjnych
 • możliwość przeprowadzenia badań wody w akredytowanym laboratorium,
 • transfer wiedzy poprzez organizację spotkań i konferencji z zakresu bezpieczeństwa wodnego,
 • zacieśnienie współpracy między jednostkami z sektora JST, MŚP oraz B+R poprzez spotkania biznesowe, konferencje i szkolenia,
 • stworzenie warunków do kooperacji pomiędzy podmiotami działającymi w tzw. branży wodnej, a pozostałymi podmiotami działającymi w regionie,
 • budowanie powiązań inwestycyjnych i mechanizmów partnerstwa pomiędzy podmiotami działającymi w ramach Parku.
Zadaniem Parku jest przede wszystkim zwiększenie świadomości o tym jak istotne w życiu człowieka jest odpowiednie gospodarowanie zasobami wodnymi oraz działanie na rzecz rozwoju województwa śląskiego i podnoszenie konkurencyjności jego gospodarki poprzez umożliwienie podmiotom z sektora MŚP, JST oraz B+R warunków do skutecznego rozwoju swojej działalności.

Park Technologiczny EkoEnergia Woda – Bezpieczeństwo dysponuje również radarem meteorologicznym, którego zasięg obejmuje m. in. konurbację katowicką, aglomerację krakowską oraz Bramę Morawską. Produkty uzyskiwane z radaru umożliwiają krótkoterminowe prognozowanie takich groźnych zjawisk jak intensywne opady deszczu, opady dużego gradu oraz wiatry szkwałowe. Oferujemy dystrybucję specjalistycznych produktów prognostycznych, które umożliwiają prognozowanie wskazanych zagrożeń.

Zlokalizowany w Goczałkowickim Terenowym Centrum Badawczym radar meteorologiczny pozwala na rozpoznanie stref opadu w promieniu 100 km od Goczałkowic-Zdroju. Radar umożliwia także identyfikację zagrożenia gradem. W ten sposób przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa hydrometeorologicznego regionu, oferując jednocześnie dostęp do danych radarowych. Chcemy, by nasz radar stał się nie tylko narzędziem prognostycznym, ale również, by pomagał jednostkom naukowym w udoskonalaniu prognoz meteorologicznych oraz wyposażaniu nowych kadr w umiejętność obsługi i interpretacji wskazań urządzeń radarowych.

Park oferuje dostęp do danych o przestrzennym rozkładzie odbiciowości z radaru meteorologicznego pracującego w paśmie X usytuowanego w Goczałkowicach – Zdroju. Oferujemy dane na warunkach konkurencyjnych. Jednostkom naukowo-badawczym zapewniamy dostęp do danych na preferencyjnych warunkach.

Oferujemy dostęp do danych radarowych w dwóch wariantach:

 • Klientom oczekującym stałego dostępu do danych radarowych umożliwiamy udostępnienie tych danych na podstawie umowy.
 • Klientom oczekującym dostępu na krótkie, kilkudniowe okresy oferujemy dostęp do danych za pośrednictwem formularza na naszej stronie (do 30 dni w ciągu roku).

Nasze cele


Bezpośrednim celem projektu jest wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego.
kropla
Bezpieczeństwo ujęć wody pitnej dla Śląska.
woda
Bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw wody pitnej dla Śląska.
lock
Bezpieczeństwo wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Śląska.
classroom
Edukacja Ekologiczna mieszkańców Śląska w celu poprawy świadomości proekologiczne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Cookie alert