Zaproszenie na konferencję Smart Kooperacja

  • by

Firma Ekoenergia Silesia S.A. i Stowarzyszenie Aktywnego Społeczeństwa „Nasza Rodzina” mają zaszczyt zaprosić na kolejną konferencję, którą odbędzie się w Parku w Katowicach 30 września 2019 roku.

Konferencja pod nazwą Smart Kooperacja to spotkanie naukowców i przedsiębiorców w której pokazujemy jak w sposób praktyczny łączyć świat nauki i przemysłu.

Na konferencji przedstawione będą zarówno plany badawcze jak i udane wdrożenia
w przemyśle i gospodarce. Tematem najbliższej edycji będą innowacje i nowoczesne materiały
w drewnianym budownictwie mieszkalnym oraz rozwiązania w zakresie oczyszczania wody
i odpadów poprocesowych. Nawiążemy również do tematu Euroterminala w Sławkowie – jednego
z tematów pierwszej konferencji Smart Kooperacja.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Aktywnego Społeczeństwa „Nasza Rodzina” oraz Ekoenergia Silesia S.A. – Spółka Województwa Śląskiego zajmująca się działalnością w obszarze ochrony zasobów wodnych i energetycznych.

Wzorem poprzedniej konferencji, prelekcje wygłoszą zarówno wykładowcy akademiccy jak
i praktycy związani z przemysłem i działalnością gospodarczą.

Mamy nadzieję, że temat konferencji – zbieżny z działalnością Państwa jednostki, będzie dobrym powodem do odwiedzin i poznania możliwości praktycznego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w zakresie oczyszczania wody i innych materiałów poprocesowych oraz drewnianego budownictwa mieszkalnego.

Temat konferencji:
Współpraca przemysłu z ośrodkami naukowymi na przykładzie rozwiązań dotyczących nowoczesnych materiałów w drewnianym budownictwie mieszkalnym oraz innowacyjne metody w zakresie oczyszczania wody i odpadów poprocesowych.

Konferencja Smart Kooperacja odbędzie się 30 września 2019 roku w Katowicach:
Park Technologiczny Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo ul. Żeliwna 38, w godzinach 10.00 – 15.00

Rejestracja Uczestników: smartkooperacja.pl