Zapraszamy na spotkanie najemców obu Parków

  • by

Serdecznie zapraszamy najemców obu naszych Parków na spotkanie, które odbędzie się 19 kwietnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej „B” budynku Parku Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo. Wiodącym tematem spotkania będzie omówienie przez wszystkich najemców stanu realizacji przez każdego z nich porozumień w ramach programu naprawczego a także przedstawienie nowych produktów Parków. Zostanie również zaprezentowana oferta obu naszych Parków, szczególnie w zakresie nowych działań, podjętych od początku roku, od czasu poprzedniego spotkania najemców. Ze względu na ponowne uruchomienie radaru w Goczałkowicach-Zdroju, zostanie szerzej zaprezentowana oferta Parku w zakresie charakterystyki oraz możliwości udostępniania produktów radarowych. Przedstawiciele Parków scharakteryzują aktualnie prowadzone przez Parki badania naukowe. Ostatnim punktem spotkania będzie prezentacja nowych pomysłów najemców, związanych tematycznie z Parkami. Jak zawsze przy okazji tego typu spotkań, możliwa będzie wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w Parkach, prowadząca do większej współpracy i ulepszania produktów Parków. Zaprezentują się również nowi najemcy Parków.