Zapraszamy na konferencję prezentującą nowoczesne rozwiązanie dystrybucji wody pitnej

  • by

27 kwietnia o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej „B” na IV piętrze budynku Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo na ul. Żeliwnej 38 w Katowicach odbędzie się konferencja na której prezentowany będzie system dystrybucji wody wodociągowej do celów spożywczych w biurach, budynkach użyteczności publicznej i w innych miejscach gromadzenia się dużych skupisk ludzi. Zaletą tego systemu jest jego higiena i ekologiczne założenia procesu dystrybucji wody.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną następujące panele tematyczne:

  1. przedstawienie misji i strategii Parków Technologicznych w kontekście idei transferu nowych technologii,
  2. prezentacja systemu WATERPOINT – nowoczesnego oraz ekonomicznego rozwiązania
    w dostarczaniu wody pitnej oraz jej dystrybucji w instytucjach publicznych,
  3. przedstawienie misji promowania picia wody pochodzącej z sieci wodociągowej wśród społeczności lokalnej. Przedstawienie przykładowych korzyści dla lokalnych władz
    i mieszkańców, wynikających z nawiązania współpracy i wdrożenia systemu WATERPOINT na przykładzie współpracy z Władzami Miasta Pszczyna,
  4. wymianę doświadczeń celem uzyskania efektu synergii między uczestnikami oraz możliwości dalszej bezpośredniej współpracy.

Serdecznie zapraszamy!