Zapraszamy na konferencję poświęconą radarowi meteorologicznemu

  • by

Zapraszamy na konferencję prezentującą możliwości radaru meteorologicznego

Ekoenergia Silesia S.A., zarządzająca Parkiem Technologicznym Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo serdecznie zaprasza na konferencję, która odbędzie się 22 marca o godzinie 10.00 na terenie Parku, przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach, w sali konferencyjnej „B” na IV piętrze.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane  możliwości radaru meteorologicznego, stanowiącego wyposażenie Parku, którego zasięg obejmuje m. in. konurbację katowicką, aglomerację krakowską oraz Bramę Morawską. Obrazy generowane przez urządzenie pozwalają na krótkoterminowe ostrzeganie przed zagrożeniami meteorologicznymi, związanymi z burzami takimi jak:

  • opady dużego gradu,
  • nawalne opady deszczu,
  • silne porywy wiatru,
  • trąby powietrzne.

Dane z naszego radaru pozwalają na bardzo precyzyjne określenie obszarów zagrożonych groźnymi zjawiskami z wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań prewencyjnych ograniczających następstwa tych zjawisk.

Tematyka konferencji skierowana jest do: samorządów lokalnych, wydziałów zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli, pasjonatów, mediów oraz jednostek badawczych.

Wszystkie podmioty uczestniczące w konferencji będą mogły podpisać umowy o bezpłatnym dostępie do danych radarowych tj. Umowy udostępnienia usługi osłony w zakresie detekcji opadów i potencjalnego zagrożenia powodziowego w Zlewni górnej Wisły i górnej Odry.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji! Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: a.kalanski@ekoenergiasilesia.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 604-923-225 do dnia 19.03.2018 roku

Harmonogram konferencji:

10.00. Powitanie uczestników konferencji. Monika Piecuch, Ekoenergia Silesia S.A.

10.05. Prezentacja oferty parków technologicznych Ekoenergii. Monika Piecuch, Ekoenergia Silesia S.A.

10.15. Oferta parku w zakresie badań wody. Magdalena Kozak, Ekoenergia Silesia S.A.

10.20. Przerwa kawowa

10.35. Interpretacja danych radarowych. Wojciech Pilorz, Ekoenergia Silesia S.A.

  • Charakterystyka techniczna radaru meteorologicznego
  • Charakterystyka produktów skanu objętościowego
  • Fotointerpretacja poszczególnych produktów radarowych
  • Sygnatury odbiciowości a zagrożenia meteorologiczne
  • Lead time

11.50. Przerwa kawowa

12.00. Problem gospodarowania wodami opadowymi na terenach silnie zurbanizowanych; charakterystyka groźnych zjawisk otoczenia konurbacji katowickiej. Wojciech Pilorz, Ekoenergia Silesia S.A.

12.20. Umowa transferu technologii – korzyści z udostępnienia danych radarowych. Wojciech Pilorz, Ekoenergia Silesia S.A.

12.30. Projekt CRIS jako wielopłaszczyznowe narzędzie wspierające zarządzanie wodami zlewni. Jacek Długosz, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

13.00. Dyskusja