Zapraszamy na kolejne spotkanie przedsiębiorców z branży wodnej

  • by

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie organizowane przez Park Technologiczny Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo. Na spotkaniu organizowanym 26 marca, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej „B” budynku Parku przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach będzie możliwość zaprezentowania swoich innowacyjnych rozwiązań stanowiących element swojej oferty.
Zapraszamy wszystkie firmy z branż powiązanych z wodą – jej uzdatnieniem, dystrybucją, projektowaniem, programowaniem i budową instalacji oraz branżą oczyszczania ścieków do prezentacji swojej oferty w zakresie rozwiązań innowacyjnych. Spotkanie będzie podzielone na dwa panele. Pierwszym będzie będzie prezentacja przez firmy zrzeszone w Parku następujących zagadnień:

– 10.00 Przedstawienie Parków Technologicznych Ekoenergii
– 10.15 Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach parku technologicznego
– 10.30 Przetwarzanie i obróbka produktów spożywczych. Zastosowanie niechemicznej technologii Hydropath w uzdatnianiu wody
– 10.50 Jak Cyfryzacja wspiera wdrażanie zrównoważonej gospodarki wodnej (i energetycznej) w produkcji spożywczej
– 11.10 Możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej dla gospodarki wodno-ściekowej
– 11.30 – przerwa kawowa

W trakcie drugiego panelu, który rozpocznie się około godz. 12.00 będą miały okazję zaprezentować się pozostałe firmy reprezentujące innowacje w branży wodnej. Prosimy o przygotowanie krótkich, 5-minutowych prezentacji.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, prosimy o zgłaszanie chęci udziału telefonicznie bądź mailowo do dnia 21.03.2019 r. Osobami do kontaktu z naszej strony są: pani Halina Gola, adres e – mail: h.gola@ekoenergiasilesia.pl oraz pani Hanna Stój adres e – mail: h.stoj@ekoenergiasilesia.pl, tel. (32) 220 80 71 wew. 28.
Zapraszamy!