Zapraszamy na kolejne spotkanie podmioty z branży wodnej

  • by

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie tematyczne do naszego Parku. Odbędzie się ono 29 stycznia 2019 r., o godz. 10.00, w sali konferencyjnej B budynku Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele firm projektowych oraz firm realizujących zadania w dziedzinie bezpieczeństwa wodnego. Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zastosowania wody w przemyśle, zarządzaniu wodami deszczowymi i wezbraniowymi. Zapraszamy!