Zapraszamy na kolejne śniadanie biznesowe

  • by

Serdecznie zapraszamy na kolejne śniadanie biznesowe dla przedsiębiorców z branży wodnej. Spotkanie odbędzie się 23 maja o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej B budynku Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. Spotkanie ma na celu wzmocnienie powiązań kooperacyjnych branży wodnej w celu wytworzenia nowych, innowacyjnych produktów w zakresie ochrony wód, zagospodarowania związanego z wodami, nowymi technologiami oczyszczania i uzdatniania wód a także prognozowania ekstremalnych zdarzeń hydrologicznych. Każdy z naszych gości będzie miał możliwość krótkiego zaprezentowania swojej oferty w zakresie wymienionych zagadnień.

Szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie.