Utworzenie parku

Utworzenie Parku

Dofinansowanie z EFRR w procedurze konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji).

Niniejszy projekt został zrealizowany w Województwie Śląskim, na terenie Katowic oraz Goczałkowic-Zdroju, obejmując swym zakresem budynki w poniższych lokalizacjach:

przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach – budynek głównej siedziby Parku Technologicznego,
przy ul. Jeziornej 86 w Goczałkowicach-Zdroju – budynek pełniący funkcję Terenowego Centrum Badawczo-Edukacyjnego Eko-Centrum.

Przedmiotem niniejszego projektu było podjęcie działań inwestycyjnych prowadzących do stworzenia Parku Naukowo-Technologicznego EkoEnergia – Woda – Bezpieczeństwo.

Harmonogram realizacji projektu

Rzeczowa realizacja projektu 2013-2015.
Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji: 2013-06-01
Termin rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji: 2015-10-05
Termin finansowego zakończenia inwestycji: 2015-10-05

Beneficjentem, który zrealizował projekt jest Ekoenergia Silesia Spółka Akcyjna.

Wizualizacje

Przed rozpoczęciem inwestycji

W trakcie inwestycji