Usługi

Prace naukowo-badawcze

Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo prowadzi prace naukowo badawcze z zakresu bezpieczeństwa wodnego i metrologii. Prowadzi również działalność dydaktyczną wpisującą się w tematykę parku.

Wynajem powierzchni biurowych

Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo oferuje powierzchnie biurowe i technologiczne na preferencyjnych warunkach dla podmiotów w pełni wpisujących się w tematykę parku.

Organizacja konferencji

Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo organizuje konferencje w zakresie bezpieczeństwa wodnego oraz oferuje dostęp do sal konferencyjnych podmiotom zewnętrznym organizującym konferencje wpisujące


Badania laboratoryjne

Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo oferuje udostępnienie powierzchni laboratoryjnej do badań wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi przyczyniając się do bezpieczeństwa dostaw

Transfer technologii

Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo posiada radar meteorologiczny z którego dane udostępniane są jednostkom naukowo-badawczym celem prowadzenia prac naukowych oraz prowadzenia dydaktyki.

Doradztwo technologiczne

Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo świadczy usługi w zakresie doradztwa technologicznego związanego z branżą wodną.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl