Transfer technologii

Park Technologiczny Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo to platforma współpracy, skupiająca instytucje badawcze, małe i średnie firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Park dysponuje dwoma budynkami – w Katowicach i Goczałkowicach-Zdroju, oferującymi najem powierzchni biurowych, technologicznych i sal konferencyjnych dla podmiotów z branży wodnej. Jednym z elementów Parku jest radar meteorologiczny o zasięgu 100 km w promieniu Goczałkowic-Zdroju. Park Technologiczny Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo organizuje cykliczne śniadania biznesowe i spotkania najemców, na które zapraszani są najemcy parku, firmy z branży wodnej, jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnie wyższe. Park oferuje również transfer technologii w postaci udostępnienia usługi osłony wszystkim podmiotom, które chcą prowadzić działalność badawczą lub dydaktyczną, bazującą na przetwarzaniu danych pochodzących z radaru meteorologicznego w Goczałkowicach-Zdroju.

Promocyjny cennik usługi transferu technologii

Ustala się następujące, promocyjne ceny usługi transferu technologii – osłony w zakresie detekcji opadów i potencjalnego zagrożenia powodziowego w zlewni górnej Wisły i górnej Odry.

Cena netto za 1 miesiącCena brutto za 1 miesiąc
1,00 zł 1,23 zł

Cennik obowiązuje bezterminowo


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl