Terenowe Centrum Badawcze Goczałkowice-Zdrój

 

Terenowe Centrum Badawcze w Goczałkowicach Zdroju zostało utworzone w ramach Projektu pn.: „Stworzenie Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo z siedzibą w Katowicach i Terenowym Centrum Badawczym w Goczałkowicach- Zdroju”. Wyjątkowa lokalizacja Centrum nad brzegiem zbiornika goczałkowickiego jest jego niewątpliwym atutem jako bazy szkoleniowo – konferencyjnej w ciekawym otoczeniu.

W ramach działalności badawczej Centrum został uruchomiony radar meteorologiczny, którego zasięg obejmuje m.in. konurbację katowicką, aglomerację krakowską oraz Bramę Morawską.

Produkty uzyskiwane z radaru umożliwiają krótkoterminowe prognozowanie groźnych zjawisk atmosferycznych takich jak: intensywne opady deszczu, opady dużego gradu oraz wiatry szkwałowe.
Oferta Centrum Badawczego:

• komfortowe i nowoczesne sale konferencyjne,
• pomieszczenia biurowe,
• dystrybucja specjalistycznych produktów prognostycznych, umożliwiających prognozowanie zagrożeń atmosferycznych,
• organizowanie konferencji naukowych,
• szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu Ekologii i meteorologii,
• prowadzenie badań z zakresu bezpieczeństwa hydrologicznego i meteorologicznego,
• podnoszenie świadomości ekologicznej – obszar NATURA 2000,
• prowadzenie badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa ujęć wody pitnej,
• prowadzenie badań z zakresu rybostanu zbiornika,
• wycieczka statkiem badawczym.

Centrum Badawcze to miejsce współpracy jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji badawczo – rozwojowych. Budynek cechuje dobra infrastruktura dojazdowa. Wyróżnia się dogodnym położeniem Goczałkowic-Zdroju na szlaku komunikacyjnym, zarówno kolejowym jak i drogowym.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

[post-views]