Strona główna

Bezpieczeństwo wodne

Propagujemy zwiększanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wodnego województwa śląskiego.


Park Technologiczny  Ekoenergia Woda-Bezpieczeństwo Katowice

Ekoenergia Silesia S.A.

Park Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo

 ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Telefon: 

+48 32 220 80 71

 E-mail:

 kontakt@ekoenergiasilesia.pl

Terenowe Centrum Badawcze Goczałkowice-Zdrój


Dane meteorologiczne z Goczałkowic-Zdroju


Anemometr ultradźwiękowy – pomiar prędkości i kierunku wiatru w Goczałkowicach-Zdroju, na wysokości ok. 20 m


Pomiar jakości powietrza

Katowice, ul. Żeliwna

Goczałkowice-Zdrój, Ul. Jeziorna


O Parku


Ideą Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo jest zrzeszanie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców województwa śląskiego, obejmującego:

  • bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw wody pitnej dla Śląska,
  • bezpieczeństwo ujęć wody pitnej dla Śląska,
  • bezpieczeństwo wody uzdatnionej, przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Śląska,
  • bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Śląska, uwzględniającej bezpieczeństwo dostaw wody pitnej,
  • edukacja ekologiczna mieszkańców Śląska pod kątem zapewnienia ochrony ujęć wody pitnej,
  • edukacja ekologiczna mieszkańców Śląska w celu poprawy świadomości proekologicznej.


Cele projektu

Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego.


Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo
Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój
Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój
Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój
Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój
Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój
Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój
Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój
Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój
Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój
Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój
Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój
Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój
Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój

Współpraca i usługi

Oferta Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Woda- bezpieczeństwo jest ukierunkowana na osiągnięcie oszczędności przez optymalizację zużycia mediów wodnych.


Nasze cele

Bezpośrednim celem projektu jest wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego. Realizacja projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia RPO, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczyniają się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów.

Bezpieczeństwo ujęć wody pitnej dla Śląska.

Bezpieczeństwo wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Śląska.

Bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw wody pitnej dla Śląska.

Edukacja Ekologiczna mieszkańców Śląska w celu poprawy świadomości proekologiczne


Z życia parku


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl