Spotkanie najemców Parku

  • by

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie najemców Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo. Na spotkaniu omówiono działania prowadzone w ostatnim czasie przez Park. Dużo miejsca poświęcono wytworzonym od czasu ostatniego spotkania nowym produktom Parku. Przedstawiono również stan realizacji programu naprawczego. Wskazano kierunek działań w kolejnych miesiącach. Jak zwykle przy okazji tego typu spotkań, było ono również szansą na integrację najemców. Dzięki prowadzonym rozmowom kuluarowym, firmy wzajemnie poznają swoje możliwości i opracowują wspólne koncepcje nowych produktów.