Smart Kooperacja – agenda 30 IX 2019r.

  • by

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością przedstawiamy agendę Konferencji Smart Kooperacja, która odbędzie się 30 IX 2019 r. w Katowicach w Parku Technologicznym Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo.

Temat Konferencji: Współpraca przemysłu z ośrodkami naukowymi na przykładzie rozwiązań dotyczących nowoczesnych materiałów w drewnianym budownictwie mieszkalnym oraz innowacyjne metody w zakresie oczyszczania wody i odpadów poprocesowych.

9:00 Rejestracja Uczestników Konferencji, welcome coffe

10:00 Oficjalne rozpoczęcie – przywitanie gości

10:30 Wystąpienie otwierające 2. edycję Smart Kooperacji: Nowoczesne materiały budowlane w produkcji taniego budownictwa mieszkalnego. Prelegent: Paweł Szopa (Stowarzyszenie Aktywnego Społeczeństwa)

11:10 Kooperacja: Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych w budownictwie drewnianym i gospodarce komunalnej dzięki współpracy nauki z przemysłem. Prelegent: dr Grzegorz Adamski (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych)

11:50 Przerwa kawowa

12:20 Innowacja: Innowacyjny system zastosowania reaktora chemicznego w wykorzystaniu odpadów hutniczych do produkcji prefabrykatów oraz oczyszczania wody. Możliwości zastosowania w przemyśle, jednostkach administracji samorządowej i gospodarstwach domowych. Prelegent: inż. Rafał Zawisz (Ad Moto)

13:20 Lunch – networking

14:00 Przykłady wdrożeń: Współpraca Eko Energia Silesia S.A. z Uniwersytetem Śląskim: Badanie stężenia wybranych zanieczyszczeń w pionowych profilach dolnej toposfery w okresie wdrażania tzw. Uchwały antysmogowej. Prelegent: dr A. Widawski (Wydział Nauk o Ziemi)

14:30 Nauka i Przemysł: Pływający fotokatalizator do usuwania złożonych zanieczyszczeń wody i ścieków. Prelegent: Agata Błaszczyk-Pasteczka (Broker technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

15:10 Innowacje: Narzędzia do dystrybucji informacji meteorologicznych dla JST i aplikacje informujące o zagrożeniach. Prelegent: G. Lewkowicz (ED TECH HUB)

15:45 Podsumowanie Konferencji