Przypominamy o kolejnym spotkaniu podmiotów z branży wodnej

  • by

Przypominamy, że już za niecały tydzień odbędzie się spotkanie podmiotów z branży bezpieczeństwa wodnego.

Spotykamy się 29 stycznia 2019 r., o godz. 10.00, w sali konferencyjnej B budynku Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli firm projektowych oraz firm realizujących zadania w dziedzinie bezpieczeństwa wodnego (m.in. jednostki samorządu terytorialnego, zakłady wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, firmy projektujące instalacje wodne i przemysłowe, firmy oferujące urządzenia do oczyszczania wód poprodukcyjnych i popłucznych oraz odbiorców tych usług). Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, zastosowania wody w przemyśle, zarządzaniu wodami deszczowymi i wezbraniowymi. Wstęp wolny. Zapraszamy!