Przebudowa obiektu

Przebudowa Ekocentrum

W ramach przebudowy w roku 2013 nadbudowano górną kondygnacje oraz poddano kompleksowej modernizacji zarówno pomieszczenia techniczne i laboratoryjne jak i sale konferencyjne i pomieszczenia socjalne. kolejnym etapem było posadowienie na dachu budynku radaru meteorologicznego – najpierw na niższym maszcie tymczasowym a następnie na wyższym maszcie docelowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl