Prezes Ekoenergii w Strefie Biznesu

  • by

Szef Ekoenergii Silesia S.A. na okładce miesięcznika!

Najnowsze wydanie Stefy Biznesu. Na okładce wrześniowego wydania prestiżowego miesięcznika, prezes Ekoenergii Silesia S.A. zarządzającej naszymi parkami technologicznymi, Tomasz Kowalski. Z rozmowy prowadzonej przez redaktor Elżbietę Twórz dowiemy się także o pasjach prezesa Kowalskiego, innych niż biznes. Nie wszyscy wiedzą, że szef Ekoenergii to ceniony pisarz, autor bestselerów „Mędrzec kaźni” oraz „Rozmowy na trzech grabarzy i jedną śmierć”. W najnowszym wydaniu Strefy Biznesu znajdziemy także m.in rozmowę z Grzegorzem Tobiszowskim, wiceministrem energii, analizę dotyczącą Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz rozmowę z Robertem Talarczykiem, dyrektorem Teatru Śląskiego.