Podsumowanie Konferencji w Parku Woda

  • by

Dziękujemy za liczne Uczestnictwo w Konferencji, a także serdecznie dziękujemy Prelegentowi Profesorowi Rajmundowi Michalskiemu, za niezwykle interesujące wystąpienie.

Konferencja pod nazwą „Nieorganiczne uboczne produkty dezynfekcji wód – problemy i wyzwania”

Szkolenie dedykowane było podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, naukowcom, studentom oraz firmom, które prowadzą swoją działalność w sektorze branży wodnej.

Firmy będące naszymi gośćmi miały możliwość krótkiego zaprezentowania swoich rozwiązań w formie 5 – minutowych prezentacji w drugiej części konferencji.