Park Technologiczny organizatorem konferencji naukowo-szkoleniowej

  • by

III Konferencja naukowo-szkoleniowa „Badania jakości wód i ścieków w praktyce”

W piątek, 9 listopada w Katowicach Park Technologiczny Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo, we współpracy z czasopismem „Laboratorium” będzie organizował konferencję naukowo-szkoleniową. Konferencja ma charakter zamknięty i jest adresowana do osób zawodowo zajmujących się dbaniem o jakość wody przeznaczonej do spożycia.

PROGRAM KONFERENCJI
9:00-10:00 Rejestracja uczestników, kawa na powitanie, odwiedzenie stoisk partnerów konferencji
10:00-10:05 Otwarcie konferencji – prof. Rajmund Michalski
10:05-10:20 Działalność Parku Przemysłowo-Technologicznego Ekoenergia – Efektywność oraz Parku Technologicznego Ekoenergia-Woda-Bezpieczeństwo – Monika Piecuch
10:20-11:45 Rewizja DWD – nowe podejście do badań jakości wody do picia – Barbara Mulik, Izabela Zimoch
11:45-12:00 Wystąpienie firmowe (Metrohm)
12:00-12:30 Substancje nieorganiczne i organiczne w wodach powierzchniowych na terenach dopływów do wybranych ujęć wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA – Rajmund Michalski, Joanna Kończyk
12:30-12:40 Dyskusja
12:40-13:10 Przerwa na kawę
13:10-13:40 Pobieranie próbek wody głębinowej – Michał Wyszomierski
13:40-13:55 Wystąpienie firmowe (CSMS)
13:55-14:25 Pobieranie próbek wody powierzchniowej – Marcin Bujak
14:25-14:35 Dyskusja
14:35-15:15 Obiad
15:15-15:45 Matrycowe materiały odniesienia dla potrzeb analiz środowiska – projekt badawczy EMPIR 14RPT03 ENVCRM – Anna Pietrzak
15:45-16:00 Projekty badawcze realizowane przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach – Mirosława Skrzypczak
16:00-16:10 Dyskusja
16:15-17:15 Zwiedzanie laboratoriów Parku