Park Technologiczny Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo na konferencji Nostra Res

  • by

Konieczność ochrony klimatu, możliwość utraty różnorodności ekologicznej, zanieczyszczenie wód to tylko niektóre z tematów poruszanych przez prelegentów konferencji „Nowoczesna energetyka i ekologia a nauczanie Papieża Franciszka – encyklika Laudato si”. Wśród wykładowców nie brakowało przedstawicieli Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska oraz rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Warszawskiej oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
W konferencji, która odbyła się w Warszawie uczestniczył wiceprezes Ekoenergii Silesia S.A. Czesław Żelichowski.
Jej organizatorami było stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów „Nostra Res” z prezesem Romanem Trzaskalikiem oraz Konferencja Episkopatu Polski na czele z sekretarzem generalnym , ks. biskupem Arturem Mizińskim.