Ostatnie pobory wód środowiskowych już za nami

  • by

Wczoraj ostatni raz pobieraliśmy wodę z cieków w północnej części powiatu tarnogórskiego do badań naukowych. Roczny, comiesięczny monitoring powierzchniowych wód płynących nastawiony jest na wykrywanie zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na zbiorniki wód pitnych, z których korzystają mieszkańcy konurbacji katowickiej. Wyniki tych badań ukażą się za kilka tygodni w specjalistycznym czasopiśmie naukowym.