O prognozowaniu zagrożeń meteorologicznych i ostrzeganiu przed nimi

  • by

W Polsce w ciągu roku średnio blisko 10 osób ginie a kilkadziesiąt zostaje rannych w wyniku oddziaływania silnych burz. By uniknąć tych ofiar oraz by możliwie jak najbardziej ograniczyć straty materialne konieczne jest istnienie sprawnie działającego systemu informowania o zagrożeniach meteorologicznych. Tym zagadnieniom poświęcona była wczorajsza konferencja w ramach Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo. W czasie jej trwania omówiono m.in. źródła danych meteorologicznych, amerykański system informowania o zagrożeniach, prognozowanie i informowanie o zagrożeniach meteorologicznych związanych z burzami jak również poddano analizie dokładne okoliczności śmierci i powstawania obrażeń u ofiar groźnych zjawisk meteorologicznych. Część wykładową zakończyły krótkie warsztaty z interpretacji obrazów radarowych. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta przez przedstawicieli samorządu terytorialnego pozwoli lepiej nakierować działania w zakresie informowania o zagrożeniach i edukacji społeczeństwa.