Nowe narzędzia w walce z nietypowymi zanieczyszczeniami wody

  • by

W ostatni piątek w naszym Parku, przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja prezentująca najnowsze osiągnięcia naukowców w dziedzinie metod usuwania ze ścieków nietypowych zanieczyszczeń takich jak antybiotyki czy niektóre leki. Naukowcy zaprezentowali bardzo obiecujące wyniki badań w tej dziedzinie a także dwie metody, jakimi można usuwać wspomniane zanieczyszczenia ze ścieków. Z kolei prezentacje oferty przedsiębiorców pomogły w rozmowach kuluarowych brokerów Centrum Transferu Technologii UJ na temat możliwej przyszłej współpracy przy wdrażaniu opracowanych technologii.
Celem konferencji było zainicjowanie współpracy pomiędzy uczelnią i przedsiębiorcami z branży wodnej w celu wdrożenia do produkcji nowej technologii a docelowo poprawy stanu środowiska naturalnego.