Międzynarodowy Dzień Ziemi

 Park Woda swoimi działaniami wykazuje wzorową odpowiedzialność za środowisko.

⚠Dbamy o miejskie pszczoły. Na terenie Parków Technologicznych posadowione są pasieki, a zebrany miód promujemy poza regionem #urbanhoney #miódkatowicki Pszczelarium

⚠ Bezpłatnie udostępniamy dane z czujników jakości powietrza i dane radarowe #radardlaśląska

⚠Propagujemy zwiększanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wodnego województwa śląskiego #bezpieczeństwowodne #ParkWoda

⚠ Promujemy edukację ekologiczną mieszkańców Śląska, pod kątem zapewnienia ochrony ujęć wody pitnej #pijkranówkę

Dbajmy o Ziemie, nie tylko w jej święto.