Międzynarodowy Dzień Wody

  • by

W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Wody !!

Z tej okazji przypominamy, że oferujemy badanie wody:

  • przeznaczonej do spożycia,
  • głębinowej,
  • ze studni,
  • powierzchniowej,
  • basenowej,
  • z kąpielisk.

Nasze laboratorium, znajdujące się przy Żeliwnej 38, posiada certyfikat. Polskie Centrum Akredytacji pozytywnie oceniło laboratorium Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w zakresie wysokich standardów badania wszelkich próbek. Zakres akredytacji obejmuje zarówno badanie wody i ścieków w pełnym zakresie, jak badanie wody do spożywania przez ludzi.

Akredytowane badanie wody to także doskonała okazja dla firm prywatnych, do zbadania jakości wody i ścieków szybko, bezbłędnie, profesjonalnie i poufnie. Dla stałych klientów laboratorium przewiduje atrakcyjne rabaty.

Posiadamy wysokosprawny chromatograf cieczowy HPLC, który jest podstawowym narzędziem w laboratoriach chromatograficznych. Zastosowane wysokie ciśnienie, wymusza przepływ eluentu przez kolumnę chromatograficzną, co umożliwia rozdział mieszaniny na poszczególne składniki lub frakcje. Urządzenie to umożliwia oznaczanie takich związków w wodzie jak np.: WWA, farmaceutyki.

Na wyposażeniu Laboratorium posiadamy także: Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES serii iCAP 7000 Plus, który pozwala na analizy wielopierwiastkowe i oznaczanie substancji śladowych w próbkach o dowolnym składzie matrycy. Jednoczesna rejestracja pełnego widma zapewnia sprawne analizy wielopierwiastkowe na śladowym poziomie, dzięki dostępności wszystkich niezbędnych linii emisyjnych.

Podstawą badań jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, systemem HACCP oraz wspólnotowym prawem żywnościowym WE nr 852 /2004 R VII pkt. 1a. Laboratoria zlokalizowane na terenie parku Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz zatwierdzenie systemu jakości wykonywanych badań wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.