Kontrolowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia

  • by

20 lutego odbyła się konferencja „Zarządzanie wodami w środowisku i kontrolowanie jakości wody” dotycząca m.in. zagadnień z zakresu nowych technologii w dziedzinie zarządzania i badania wody. Konferencja dedykowana była podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz firmom, które prowadzą swoją działalność w sektorze branży wodnej. Podczas spotkania prof. Rajmund Michalski z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu zaprezentował najnowsze wyniki badań wód na terenie Konurbacji Katowickiej. Ponadto dr Andrzej Woźnica ze Śląskiego Centrum Wody działającego przy UŚ w Katowicach przedstawił zagadnienia w zakresie gospodarowania wodami powierzchniowymi w obrębie Wyżyny Śląskiej. Obecność przedstawicieli wielu firm z branży wodnej pozwoliła na wymianę doświadczeń wśród uczestników konferencji.