Konferencja z udziałem przedstawicieli częstochowskich wodociągów

  • by

Wczoraj odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli częstochowskich spółek komunalnych. Jej adresatami byli przede wszystkim studenci dwóch częstochowskich uczelni – Uniwersytetu im. Jana Długosza i Politechniki Częstochowskiej. W czasie konferencji, przedstawiciele Spółek scharakteryzowali infrastrukturę techniczną wchodzącą zapewniającą bezpieczeństwo dostaw wody do miasta a także główne źródła zanieczyszczeń wody pitnej. Jak wykazano, głównym problemem jest niekontrolowana emisja nieoczyszczonych ścieków a także nawozów azotowych w pobliżu ujęć wody. Oprócz bezpieczeństwa dostaw wody pitnej, omówiono także bezpieczeństwo w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Scharakteryzowana została najnowsza inwestycja częstochowskiej Spółki – specjalna instalacja do przetwarzania osadów ściekowych, pochodzących z procesu oczyszczania ścieków. Na koniec swoją prezentację wygłosił przedstawiciel Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, który omówił najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem ujmowania i uzdatniania wody w Goczałkowicach-Zdroju oraz wskazał kluczowe funkcje, jakie pełni Zbiornik Goczałkowicki.