Konferencja „Wyzwania i trendy we współczesnych badaniach groźnych burz w Polsce”

  • by

Sukcesem zakończyła się konferencja naukowa, której współorganizatorem był Park Technologiczny Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo. Uczestnicy konferencji w całości wypełnili niemal stuosobową aulę im. Eugeniusza Romera na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Pojawili się przedstawiciele niemal wszystkich liczących się uczelni wyższych w Polsce. W trakcie dwóch sesji zaprezentowano referaty dot. m.in. klimatologii groźnych zjawisk towarzyszących burzom opartych o kilka obszernych baz danych, studia przypadków kilku groźnych burz z ostatnich lat, ze szczególnym uwzględnieniem analizy obrazów radarowych oraz zagadnienia związane z automatycznym przetwarzaniem danych o pozycjach komórek burzowych w celu ich automatycznego śledzenia. W trakcie rozmów kuluarowych, pojawiło się kilka ciekawych koncepcji dalszych badań oraz możliwości nowego podejścia do istniejących problemów badawczych.

Galeria zdjęć z konferencji: