Konferencja w zakresie oczyszczania wód

  • by

W ostatni piątek odbyła się kolejna konferencja tematyczna w ramach Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo. Podczas organizowanej wspólnie z firmą zajmującą się oczyszczaniem ścieków konferencji omówiono konkretne technologie najbardziej wydajnego oczyszczania ścieków bytowych a także problemy gospodarowania i oczyszczania wód deszczowych. Jest to szczególnie istotny problem uwzględniany w planach adaptacji do zmian klimatu w dużych miastach.