Konferencja Smart Kooperacja

  • by

Wczoraj odbywała się w naszym Parku konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Aktywnego Społeczeństwa „Nasza Rodzina” z udziałem wielu ekspertów oraz przedstawicieli administracji rządowej. W programie konferencji znalazły się zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym regionu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju systemu transportowego.