Konferencja i warsztaty poświęcone środowiskowym danym satelitarnym

  • by

Serdecznie zapraszamy na Sesję Informacyjną oraz Warsztaty dotyczące danych satelitarnych – Copernicus pt: „Dane satelitarne wsparciem w codziennej pracy i motorem rozwoju biznesu”, która odbędzie się 11-12 grudnia w sali konferencyjnej B budynku parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo przy ulicy Żeliwnej 38 w Katowicach.

Spotkanie ma na celu przybliżyć tematykę produktów Programu Copernicus który jest flagową inicjatywą Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wcześniej znany jako GMES (Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa), to europejski program na rzecz ustanowienia europejskiego potencjału w zakresie obserwacji i monitorowania Ziemi. Celem Programu jest zbudowanie konstelacji satelitów obserwacyjnych jak również operacyjnych serwisów, pozwalających na wykorzystanie danych pozyskiwanych z satelitów oraz z naziemnych stacji pomiarowych do monitorowania: stanu atmosfery oraz mórz i oceanów, zmian klimatu, klęsk żywiołowych, bezpieczeństwa obywateli i wielu innych zjawisk. Satelity i technologie kosmiczne zapewniają naszym społeczeństwom kluczowe usługi; mają bezpośredni wpływ na codzienne życie, a przemysł kosmiczny jest źródłem wzrostu gospodarczego i miejsc pracy. Unia Europejska realizuje swoją politykę w oparciu o technologię kosmiczną, chroniąc środowisko morskie i lądowe oraz różnorodność biologiczną. Program Copernicus jest otwarty i bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
Drugi dzień zostanie poświęcony praktycznym warsztatom z przetwarzania danych satelitarnych w darmowych programach takich jak ESA SNAP lub QGIS. Odbiorcom zostanie przybliżona wiedza z zakresu teledetekcji oraz geoinformatyki. Zostaną wykonane wstępne analizy na przykładowych obrazach satelitarnych, a także zostaną przybliżone takie zagadnienia jak klasyfikacje obrazów, wskaźniki teledetekcyjne, maskowanie obrazów, dane rastrowe i wektorowe, tabele atrybutów, analizy przestrzenne.
Zgłoszenia osób zainteresowanych wydarzeniem proszę wysyłać na adres: damian.olszewski@igik.edu.pl
Uprzejmie prosimy o zabranie swoich komputerów w drugim dniu wydarzenia – będą one potrzebne na zajęciach warsztatowych.