Konferencja dotycząca możliwości radaru meteorologicznego

  • by

22 marca na terenie Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo odbyła się konferencja prezentująca możliwości radaru meteorologicznego zlokalizowanego na budynku Terenowego Centrum Badawczego w Goczałkowicach-Zdroju.
Zaprezentowane zostały techniczne możliwości rozpoznawania zagrożeń meteorologicznych oraz ograniczenia wynikające z lokalizacji radaru oraz scharakteryzowano groźne zjawiska występujące w kilku ostatnich latach w otoczeniu konurbacji katowickiej. Przedstawiono również możliwości prowadzenia naukowych analiz w oparciu o dane radarowe oraz założenia dalszego rozwoju systemów i aplikacji związanych z radarem. Omówiono także możliwości uzyskania obrazów radarowych. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania oferty obu parków Ekoenergii. Na spotkaniu swoją prezentację dotyczącą asymilacji danych radarowych w modelu zlewni, w ramach projektu CRIS wygłosił również przedstawiciel Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – jednostki współpracującej z Parkiem.
Spotkanie dedykowane było samorządowcom, toteż w sposób syntetyczny zreferowano podstawowe sygnatury odbiciowości, przydatne przy interpretacji obrazów radarowych dla celów zarządzania kryzysowego.
Czwartkowe spotkanie było pierwszym tego typu spotkaniem w ramach Parku; planujemy, że kolejne będą miały charakter warsztatowy i będą nastawione na interpretację obrazów radarowych. Kolejne spotkanie odbędzie się 16 kwietnia o godz. 10.00 w Goczałkowicach-Zdroju, przy ul. Jeziornej 86, na terenie Terenowego Centrum Badawczego, gdzie zlokalizowany jest radar.