Kolejne pobory wód środowiskowych do badań naukowych

  • by

Wczoraj, już po raz dziewiąty przeprowadziliśmy pobory wód środowiskowych w zlewniach zbiorników wód ujmowanych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. W ramach prowadzonych badań, analizowany jest przestrzenny rozkład i roczny przebieg wybranych zanieczyszczeń na terenie powiatu tarnogórskiego. Badania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa wody pitnej dla mieszkańców północnej części konurbacji katowickiej.