Przebudowa obiektu

Przebudowa Ekocentrum

W ramach przebudowy w roku 2013 nadbudowano górną kondygnacje oraz poddano kompleksowej modernizacji zarówno pomieszczenia techniczne i laboratoryjne jak i sale konferencyjne i pomieszczenia socjalne. kolejnym etapem było posadowienie na dachu budynku radaru meteorologicznego – najpierw na niższym maszcie tymczasowym a następnie na wyższym maszcie docelowym.

Stan przed przebudową

Stan w trakcie przebudowy

Stan po przebudowie