Cennik usług

Cennik usług laboratoryjnych

Pobierz cennik (Cennik usług laboratoryjnych EES_2020.pdf)


Monitoring kontrolny
nettobrutto
1Pobieranie próbek19
2Odczyn pH10
3Przewodność elektryczna10
4Barwa8
5Mętność10
6Żelazo15
7Mangan15
8Jon amonowy16
9Zapach10
10Smak10
11E.coli15
12Bakterie grupy coli20
13Enterokoki kałowe30
14Clostridium perfringens30
15Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h15
suma233286,59
Monitoring kontrolny tylko mikrobiologia
Lp.nettobrutto
1Pobieranie11
2Escherichia coli15
3Bakterie grupy coli20
4Clostridium perfringens30
5Enterokoki kałowe30
6Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h15
suma121148,83
Monitoring kontrolny tylko pełna mikrobiologia
Lp.nettobrutto
1Pobieranie11
2Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h15
3Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h15
4Escherichia coli15
5Bakterie grupy coli /20
6Clostridium perfringens30
7Enterokoki kałowe30
suma136167,30
Legionella
Lp.nettobrutto
1Pobieranie11
2Legionella120
suma131161,10
Mikrobilogia w studni
Lp.nettobrutto
1Pobieranie11
2Escherichia coli35
3Bakterie grupy coli /
4Enterokoki kałowe30
suma7693,48
Pełny monitoring kontrolny
Lp.nettobrutto
1Pobieranie próbek19
2Odczyn pH10
3Przewodność elektryczna10
4Barwa8
5Mętność10
6Jon amonowy16
7Żelazo15
8Mangan15
9Glin15
10Twardość ogólna12
11Zapach10
12Smak10
13Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h15
14Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h15
15Escherichia coli15
16Bakterie grupy coli /20
17Clostridium perfringens30
18Enterokoki kałowe30
19Chlor wolny8
suma283348,09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl