Cennik usług laboratoryjnych

Cennik usług laboratoryjnych

Pobierz cennik ( Cennik-EES-SA.pdf )
Format pliku : pdf

 

 

Monitoring kontrolny
netto brutto
1 Pobieranie próbek 19
2 Odczyn pH 10
3 Przewodność elektryczna 10
4 Barwa 8
5 Mętność 10
6 Żelazo 15
7 Mangan 15
8 Jon amonowy 16
9 Zapach 10
10 Smak 10
11 E.coli 15
12 Bakterie grupy coli 20
13 Enterokoki kałowe 30
14 Clostridium perfringens 30
15 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h 15
suma 233 286,59
Monitoring kontrolny tylko mikrobiologia
Lp. netto brutto
1 Pobieranie 11
2 Escherichia coli 15
3 Bakterie grupy coli 20
4 Clostridium perfringens 30
5 Enterokoki kałowe 30
6 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h 15
suma 121 148,83
Monitoring kontrolny tylko pełna mikrobiologia
Lp. netto brutto
1 Pobieranie 11
2 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h 15
3 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h 15
4 Escherichia coli 15
5 Bakterie grupy coli / 20
6 Clostridium perfringens 30
7 Enterokoki kałowe 30
suma 136 167,30
Legionella
Lp. netto brutto
1 Pobieranie 11
2 Legionella 120
suma 131 161,10
Mikrobilogia w studni
Lp. netto brutto
1 Pobieranie 11
2 Escherichia coli 35
3 Bakterie grupy coli /
4 Enterokoki kałowe 30
suma 76 93,48
Pełny monitoring kontrolny
Lp. netto brutto
1 Pobieranie próbek 19
2 Odczyn pH 10
3 Przewodność elektryczna 10
4 Barwa 8
5 Mętność 10
6 Jon amonowy 16
7 Żelazo 15
8 Mangan 15
9 Glin 15
10 Twardość ogólna 12
11 Zapach 10
12 Smak 10
13 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h 15
14 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h 15
15 Escherichia coli 15
16 Bakterie grupy coli / 20
17 Clostridium perfringens 30
18 Enterokoki kałowe 30
19 Chlor wolny 8
suma 283 348,09