Badania naukowe w Parku Technologicznym

  • by

W ramach projektu „Ekoenergia-Woda-Bezpieczeństwo” nasza firma prowadzi badania naukowe. W ich ramach cyklicznie wykonywane są badania wody w zlewniach obejmujących swym zasięgiem źródła wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w północnej części aglomeracji śląskiej. Podczas badań analizowana jest m.in. zawartość metali ciężkich i substancji ropopochodnych.