500 polubień naszego Parku – dziękujemy!

  • by

Od kilku miesięcy relacjonujemy życie naszych parków technologicznych także na Facebooku. Park technologiczny Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo oferuje powierzchnie biurowe i technologiczne dla sektora MŚP z branży wodnej oraz inne specjalistyczne usługi w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
Zbliżamy się do pięciuset polubień- dziękujemy za zaufanie!