20 lutego zapraszamy na konferencję poświęconą zarządzaniu wodami

  • by

Park Technologiczny Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo serdecznie zaprasza na konferencję dotyczącą zagadnień z zakresu nowych technologii w dziedzinie zarządzania wodami i badania wody. Konferencja odbędzie się w dniu 20.02.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach, na IV piętrze w sali konferencyjnej B. Tematem konferencji będzie:
„Zarządzanie wodami w środowisku i kontrolowanie jakości wody”. Konferencja dedykowana jest podmiotom odpowiedzialnym za zarządzanie i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, firmom, które prowadzą swoją działalność w sektorze branży wodnej oraz opracowują plany adaptacji do zmian klimatu. Firmy będące naszymi gośćmi mają możliwość krótkiego zaprezentowania swojej oferty w formie ok. 7 – minutowych prezentacji w drugiej części konferencji.
Szczegółowy harmonogram konferencji prezentujemy poniżej:

10.00 – Otwarcie spotkania

10.05 – Parkowe laboratorium badania wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi

10.10 – Badania naukowe realizowane w ramach Parku – Prof. Rajmund Michalski

10.30 – Dobre praktyki w zakresie gospodarowania wodami powierzchniowymi w otoczeniu Wyżyny Śląskiej – dr hab. Andrzej Woźnica

11.00 – Aktualne trendy w polityce kierowania środków udzielania dotacji na działania związane z bezpieczeństwem wodnym – Biuro doradcze Altima

11.20 – Przerwa kawowa

11.30 – Prezentacje Gości

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, prosimy o zgłaszanie chęci udziału telefonicznie bądź mailowo lub telefonicznie do dnia 18.02.2020 r, na adres: m.herman@ekoenergiasilesia.pl, tel. 667-873-290.