2. edycja Konferencji Smart Kooperacja już za nami!

2. edycja Konferencji Smart Kooperacja już za nami!

30 września odbyła się 2. edycja Konferencji Smart Kooperacja, którą organizowało Stowarzyszenie Aktywnego Społeczeństwa „Nasza Rodzina” oraz Park technologiczny Ekoenergia Woda-Bezpieczeństwo.

Temat Konferencji: Współpraca przemysłu z ośrodkami naukowymi na przykładzie rozwiązań dotyczących nowoczesnych materiałów w drewnianym budownictwie mieszkalnym oraz innowacyjne metody w zakresie oczyszczania wody i odpadów poprocesowych.

Konferencję otworzył Prezes Stowarzyszenia Paweł Szopa, którego wystąpienie dotyczyło nowoczesnych materiałów budowlanych w produkcji taniego budownictwa mieszkalnego.

Kolejno dr Grzegorz Adamski z Sieci Badawczej Łukasiewicz prezentował zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych w budownictwie drewnianym i gospodarce komunalnej dzięki współpracy nauki z przemysłem.

W drugiej części Konferencji prezentowany był innowacyjny system zastosowania reaktora chemicznego w wykorzystaniu odpadów hutniczych i oczyszczania wody. Dziękujemy firmie Ad Moto za niezwykle ciekawą prezentację, w szczególności dr Annie Niemczyk-Wojdyle i panu Rafałowi Zawisz.

W drugiej części Konferencji dr Artur Widawski, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Parku Woda, przedstawił uczestnikom Konferencji na czym polega współpraca Ekoenergii Silesii S.A. z Uniwersytetem Śląskim w ramach badania stężenia wybranych zanieczyszczeń powietrza w pionowych profilach dolnej toposfery.

Broker technologii Uniwersytetu Jagielońskiego- Prelegent: Agata Błaszczyk-Pasteczka– otworzyła ostatnią część Konferencji w ramach prezentacji dotyczącej współpracy nauki i przemysłu.

Park Woda również miał okazję zaprezentować się w ramach agendy Konferencji. Pani Magdalena Kozak przedstawiła idee Parku i jego zaplecze laboratoryjne.

Narzędzia do dystrybucji informacji meteorologicznych dla JST i aplikacje informujące o zagrożeniach, to temat ostatniej prelekcji Smart Kooperacji, która została przedstawiona przez firmę EDTECH HUB.

Konferencję podsumował profesor Kalukiewicz z Akademii Górniczo Hutniczej oraz Prezes Ekoenergia Silesia S.A. Mirosław Sobczak.

3. edycja Smart Kooperacji- szczegóły już wkrótce.