2. edycja Konferencji Smart Kooperacja już za nami!

  • by

30 września odbyła się 2. edycja Konferencji Smart Kooperacja, którą organizowało Stowarzyszenie Aktywnego Społeczeństwa „Nasza Rodzina” oraz Park technologiczny Ekoenergia Woda-Bezpieczeństwo.

Temat Konferencji: Współpraca przemysłu z ośrodkami naukowymi na przykładzie rozwiązań dotyczących nowoczesnych materiałów w drewnianym budownictwie mieszkalnym oraz innowacyjne metody w zakresie oczyszczania wody i odpadów poprocesowych.

Konferencję otworzył Prezes Stowarzyszenia Paweł Szopa, którego wystąpienie dotyczyło nowoczesnych materiałów budowlanych w produkcji taniego budownictwa mieszkalnego.

Kolejno dr Grzegorz Adamski z Sieci Badawczej Łukasiewicz prezentował zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych w budownictwie drewnianym i gospodarce komunalnej dzięki współpracy nauki z przemysłem.

W drugiej części Konferencji prezentowany był innowacyjny system zastosowania reaktora chemicznego w wykorzystaniu odpadów hutniczych i oczyszczania wody. Dziękujemy firmie Ad Moto za niezwykle ciekawą prezentację, w szczególności dr Annie Niemczyk-Wojdyle i panu Rafałowi Zawisz.

W drugiej części Konferencji dr Artur Widawski, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Parku Woda, przedstawił uczestnikom Konferencji na czym polega współpraca Ekoenergii Silesii S.A. z Uniwersytetem Śląskim w ramach badania stężenia wybranych zanieczyszczeń powietrza w pionowych profilach dolnej toposfery.

Broker technologii Uniwersytetu Jagielońskiego- Prelegent: Agata Błaszczyk-Pasteczka– otworzyła ostatnią część Konferencji w ramach prezentacji dotyczącej współpracy nauki i przemysłu.

Park Woda również miał okazję zaprezentować się w ramach agendy Konferencji. Pani Magdalena Kozak przedstawiła idee Parku i jego zaplecze laboratoryjne.

Narzędzia do dystrybucji informacji meteorologicznych dla JST i aplikacje informujące o zagrożeniach, to temat ostatniej prelekcji Smart Kooperacji, która została przedstawiona przez firmę EDTECH HUB.

Konferencję podsumował profesor Kalukiewicz z Akademii Górniczo Hutniczej oraz Prezes Ekoenergia Silesia S.A. Mirosław Sobczak.

3. edycja Smart Kooperacji- szczegóły już wkrótce.