Usługi

 

 

 

 
 

Prace naukowo-badawcze

 

 


Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo prowadzi prace naukowo badawcze z zakresu bezpieczeństwa wodnego i metrologii. Prowadzi również działalność dydaktyczną wpisującą się w tematykę parku.

 

 

 

 
 

Wynajem powierzchni biurowych

 

 


Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo oferuje powierzchnie biurowe i technologiczne na preferencyjnych warunkach dla podmiotów w pełni wpisujących się w tematykę parku.

 

 

 

 
 

Organizacja konferencji

 

 


Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo organizuje konferencje w zakresie bezpieczeństwa wodnego oraz oferuje dostęp do sal konferencyjnych podmiotom zewnętrznym organizującym konferencje wpisujące

 

 

 

 
 

Badania laboratoryjne

 

 


Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo oferuje udostępnienie powierzchni laboratoryjnej do badań wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi przyczyniając się do bezpieczeństwa dostaw

 

 

 

 
 

Transfer technologii

 

 

 


Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo posiada radar meteorologiczny z którego dane udostępniane są jednostkom naukowo-badawczym celem prowadzenia prac naukowych oraz prowadzenia dydaktyki.
 

 

 

 

 

 
 

Doradztwo technologiczne

 

 


Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo świadczy usługi w zakresie doradztwa technologicznego związanego z branżą wodną.