Konferencja Smart Kooperacja

Konferencja Smart Kooperacja

Wczoraj odbywała się w naszym Parku konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Aktywnego Społeczeństwa “Nasza Rodzina” z udziałem wielu ekspertów oraz przedstawicieli administracji rządowej. W programie konferencji znalazły się zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym regionu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju systemu transportowego.