Cennik usług laboratoryjnych

Cennik usług laboratoryjnych

Pobierz cennik ( Cennik-EES-SA.pdf )
Format pliku : pdf

 

 

Monitoring kontrolny
netto brutto
1 Pobieranie próbek 19
2 Odczyn pH 10
3 Przewodność elektryczna 10
4 Barwa 6
5 Mętność 10
6 Jon amonowy 16
7 Glin 15
8 Zapach 10
9 Smak 10
10 E.coli 25
11 Bakterie grupy coli 25
12 Enterokoki kałowe 30
13 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h 15
suma 201 247,23
Monitoring kontrolny tylko mikrobiologia
Lp. netto brutto
1 Pobieranie 11
2 Escherichia coli 25
3 Bakterie grupy coli 25
4 Enterokoki kałowe 30
5 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h 15
suma 106 130,4
Legionella
Lp. netto brutto
1 Pobieranie 11
2 Legionella 150
suma 161 198
Monitoring kontrolny + Fe, Mn
netto brutto
1 Pobieranie próbek 19
2 Odczyn pH 10
3 Przewodność elektryczna 10
4 Barwa 6
5 Mętność 10
6 Jon amonowy 16
7 Żelazo 15
8 Mangan 15
9 Glin 15
10 Zapach 10
11 Smak 10
12 E.coli 25
13 Bakterie grupy coli 25
14 Enterokoki kałowe 30
15 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h 15
suma 231 284,13
Monitoring kontrolny tylko pełna mikrobiologia
Lp. netto brutto
1 Pobieranie 11
2 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h 15
3 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h 15
4 Escherichia coli 25
5 Bakterie grupy coli / 25
6 Clostridium perfringens 30
7 Enterokoki kałowe 30
suma 151 185,7
Pełny monitoring kontrolny
Lp. netto brutto
1 Pobieranie próbek 19
2 Odczyn pH 10
3 Przewodność elektryczna 10
4 Barwa 6
5 Mętność 10
6 Jon amonowy 16
7 Żelazo 15
8 Mangan 15
9 Glin 15
10 Twardość ogólna 12
11 Zapach 10
12 Smak 10
13 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h 15
14 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72h 15
15 Escherichia coli 25
16 Bakterie grupy coli / 25
17 Clostridium perfringens 30
18 Enterokoki kałowe 30
19 chlor wolny 9
suma 297 365,31
Mikrobilogia w studni
Lp. netto brutto
1 Pobieranie 11
2 Escherichia coli 35
3 Bakterie grupy coli /
4 Clostridium perfringens 30
5 Enterokoki kałowe 30
suma 106 130,4