Zapraszamy na warsztaty z prognozowania groźnych burz

Zapraszamy na warsztaty z prognozowania groźnych burz

Katedra Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Park Technologiczny Ekoenergia Woda – Bezpieczeństwo zapraszają na warsztaty poświęcone groźnym burzom. W ich programie znajdą się m.in. krótkie wykłady dotyczące synoptycznych uwarunkowań występowania groźnych burz oraz fotointerpretacji satelitarnych i radarowych obrazów tych zjawisk. Po części…

Firma Astor razem z Parkiem dla bezpieczeństwa wodnego

Firma Astor razem z Parkiem dla bezpieczeństwa wodnego

Wczoraj odbyła się konferencja, której głównym organizatorem była firma Astor – członek naszego Parku. W ramach konferencji dyskutowano zarówno o rozwiązaniach technologicznych, jak i proceduralnych w celu poprawy jakości oczyszczania ścieków komunalnych oraz zarządzania procesem oczyszczania z uwzględnieniem optymalizacji kosztów eksploatacji…

Kolejne spotkanie już za nami

Kolejne spotkanie już za nami

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie w naszym Parku. Było ono poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie analizy ryzyka różnych aspektów bezpieczeństwa wodnego. Działania wyprzedzające, przygotowujące do wystąpienia negatywnych zjawisk mogących negatywnie wpłynąć na jakość wody, po wdrożeniu nowych regulacji prawnych będą już…