Strona Główna

Bezpieczeństwo wodne


Propagujemy zwiększanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wodnego województwa śląskiego.


 

Park Technologiczny  Ekoenergia
Woda-Bezpieczeństwo Katowice

Ekoenergia Silesia S.A.

Park Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo
ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Telefon: +48 32 220 80 71
E-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl

 

Terenowe Centrum Badawcze
Goczałkowice Zdrój

Dane meteorologiczne z Goczałkowic-Zdroju


Pomiar jakości powietrza

Katowice, ul. Żeliwna
Goczałkowice-Zdrój, Ul. Jeziorna
O Parku


Ideą Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo jest zrzeszanie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców województwa śląskiego, obejmującego:

  • bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw wody pitnej dla Śląska,
  • bezpieczeństwo ujęć wody pitnej dla Śląska,
  • bezpieczeństwo wody uzdatnionej, przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Śląska,
  • bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Śląska, uwzględniającej bezpieczeństwo dostaw wody pitnej,
  • edukacja ekologiczna mieszkańców Śląska pod kątem zapewnienia ochrony ujęć wody pitnej,
  • edukacja ekologiczna mieszkańców Śląska w celu poprawy świadomości proekologicznej.

 

 


Cele projektu


wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R
działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego.


  • Show all
  • Ekocentrum Goczałkowice-Zdrój
  • Park Technologiczny EkoEnergia-Woda-Bezpieczeństwo

Współpraca i usługi


Oferta Parku Przemysłowo – Technologicznego EkoEnergia – Woda- bezpieczeństwo jest ukierunkowana na osiągnięcie oszczędności przez optymalizację zużycia mediów wodnych.


Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo prowadzi prace naukowo badawcze z zakresu bezpieczeństwa wodnego i metrologii. Prowadzi również działalność dydaktyczną wpisującą się w

Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo oferuje powierzchnie biurowe i technologiczne na preferencyjnych warunkach dla podmiotów w pełni wpisujących się w tematykę parku.

Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo organizuje konferencje w zakresie bezpieczeństwa wodnego oraz oferuje dostęp do sal konferencyjnych podmiotom zewnętrznym organizującym konferencje wpisujące

Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo oferuje udostępnienie powierzchni laboratoryjnej do badań wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi przyczyniając się do bezpieczeństwa dostaw

Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo posiada radar metrologiczny  z którego dane udostępniane są jednostkom naukowo-badawczym celem prowadzenia prac naukowych oraz prowadzenia dydaktyki.

Park technologiczny Ekoenergia-woda-bezpieczeństwo świadczy usługi w zakresie doradztwa technologicznego związanego z branżą wodną.

Obsługa w dziale obsługi klienta na 5 z plusem. Wszystkie sprawy załatwiane szybko i bez stresu. Panowie z działu obsługi tak trzymać.

Daniel

Miła i PROFESJONALNA obsługa. Załatwiłem co chciałem i zajęło mi to zaledwie 5min. Dziękuję i Pozdrawaim. Polecam:)

Joanna

Bardzo profesjonalna i miła obsługa, pomoc i doradztwo w każdej sprawie. Zdecydowanie polecam każdemu!

Weronika

Nasze cele


Bezpośrednim celem projektu jest wzmocnienie powiązań kooperacyjnych między JST, MŚP i B+R działających na terenie województwa śląskiego oraz transfer wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wodnego. Realizacja projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia RPO, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczyniają się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów.


Bezpieczeństwo ujęć wody pitnej dla Śląska.

Bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw wody pitnej dla Śląska.

Bezpieczeństwo wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Śląska.

Edukacja Ekologiczna mieszkańców Śląska w celu poprawy świadomości proekologiczne

Z życia Parku


 


Praca szuka człowieka!

Poszukujemy Specjalisty ds. informatyki. Pełną treść ogłoszenia można znaleźć na stronie: http://parkwoda.pl/wp-content/uploads/2018/12/Specjalista-ds.-informatyki.docx Praca od 01.01.2019 r. Termin składania ofert: 14.12.2018 r. Zgłoszenia zawierające CV wraz